Er is een buitengewone chemie die bestaat in een langdurige relatie
IFP werd in 1991 opgericht door de eigenlijke bestuursvoorzitter en partner van het bedrijf.

Het heeft een lange geschiedenis in de ontwikkeling van nieuwe financiële producten en diensten, rechtstreeks of via haar gevestigde dochterondernemingen in Zwitserland en Luxemburg.

IFP bedient haar institutionele klanten op een toegewijde manier.

I.F.P. Intermoney Financial Products S.A. is een financiële onderneming met verschillende diensten en ook een effectenhandelaar die sinds 1993 is erkend door de Zwitserse autoriteiten en een fondsdistributeur.

I.F.P. Intermoney Financial Products S.A voldoet aan AML onder ARIF-nummer 989.
"ARIF is een zelfregulerend orgaan dat is goedgekeurd door de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten (FINMA) voor het toezicht op de financiële intermediairs waarnaar wordt verwezen in artikel 2, lid 2. 3 van de Zwitserse federale wet inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering in de financiële sector (AMLA). ARIF wordt ook erkend door FINMA als een professional
organisatie voor het vaststellen van gedragsregels met betrekking tot de uitoefening van het beroep van onafhankelijke vermogensbeheerder in de zin van de Zwitserse federale wet op beleggingsinstellingen ".