ifp_logo_inv-man
We zijn wijs gemaakt niet door de herinnering aan ons verleden, maar door de verantwoordelijkheid van onze toekomst
IFP Investment Management SA werd in maart 2007 in Luxemburg opgericht als een beheersmaatschappij en een activabeheerder voor collectieve beleggingen en sinds 2013 als vermogensbeheerder voor instellingen en particulieren.
IFP Investment Management SA staat onder toezicht van de Luxemburgse autoriteiten, La Commission de Surveillance du Secteur Financier, en is geregistreerd onder het nummer B126554 in het Luxemburgs Register.

Graag informeren wij u dat IFP Investment Management SA op 1. September 2021 verhuist naar een nieuw pand in het centrum van Luxemburg.
Het nieuwe adres is: 17, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Ons nieuwe centrale telefoonnummer is: +352 28 80 66 15 en het nieuwe
faxnummer is: +352 28 80 66 1599
Alle e-mail adressen blijven ongewijzigd.
We verontschuldigen ons bij voorbaat voor het eventuele ongemak en willen u bedanken voor uw voort durende steun en medewerking.


> Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens
Vergoedingsbeleid
Klachtenafhandelingsbeleid
Stemrechten
> Best execution Policy
> Conflict of interest Policy