Sylvain Naggar
Voorzitter van de raad van bestuur van IFP Group en oprichter; eerder lid van de raad van traditie. Sylvain heeft tijdens zijn lange financiële carrière nieuwe financiële producten zoals FRA gecreëerd; hij heeft altijd een internationale visie gehad voor de groepen die hij heeft ontwikkeld, heeft alle internationale kantoren geopend voor de financiële groepen waarmee hij heeft samengewerkt. Sylvain is een expert in rentetarieven, valutakoersen en heeft altijd de visie van een ondernemer gehad.
Pamela Zell-Naggar
Lid van de raad van bestuur van de IFP-groep. Na haar bar-examens, heeft Pamela zich eerst bij de IFP-groep aangesloten op de aandelenafdeling en vervolgens bij de vastrentende balie die ze al vele jaren heeft ontwikkeld. Pamela heeft een obligatiefonds beheerd, veel nieuwe fondsen geïntroduceerd en maakt sinds 2003 deel uit van het investeringscomité van het IFP-fonds. Pamela is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de groep.
ALEXANDRE CHÂTEAUX
Lid van de raad van bestuur van IFP Investment Management S.A. sinds 2015. Alexandre heeft rechten gestudeerd en heeft zijn bar examen meer dan 15 jaar geleden in Frankrijk afgelegd. Alexandre werkt sindsdien in Luxemburg en heeft een SCRM-advocatenkantoor opgericht.