IFP Investment Management SA is, sinds oprichting in 2007, van mening dat het aanpakken van duurzaamheid een belangrijk onderdeel van ons leven zou worden. Bij de oprichting compartment of its IFP Luxembourg Fund in 2009 has introduced sustainability in its investment process.
Om verduidelijking en transparantie te verbeteren, vereist door de nieuwe Verordening 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing i.v.m. duurzaamheid in de financiële sector (SFDR), formalisering van duurzame beleidsrisico’sen beleidinzake nadelige gevolgen en uitsluitingen (Principal Adverse impact and exclusion Policy), werden deze in ons prospectus opgenomen om te voldoen aan artikel 9 SFDR.  Duurzaam beleggen is de globale doelstelling voor onze
3 compartimenten:

                    -         IFP Global Environment Fund
                    -         IFP Global Age Fund
                    -         IFP Global Emerging Markets Bonds Fund

Dit beleid enalle wijzigingenin ons prospectus worden hieronder gepubliceerd.
IFP Investment Management SA is dedicated to responsible investments as its core value, for its UCITS V funds, IFP Luxembourg Fund as well as for its institutional mandates and wealth management when accepted by the client.

For its sustainable products, IFP Investment Management assesses the sustainability risks in all its investment decisions. IFP Investment Management commits to have sustainable objectives for its IFP sustainable funds and confirms it in the pre-contractual mandate documents when applicable. IFP Investment Management has also put in place an analysis of the impact of its investments on the Sustainable Development Goals of the United Nations (17 principal SDG) and of the adverse sustainability impact on its investment decisions.

Since company establishment in Luxembourg in 2007, IFP Investment Management fully integrates extra financial criteria in its investment process, including:
        
        -        Proprietary environmental,social and governance (ESG) analysis
        -        Respecting IFP exclusion criteria
        -        Monitoring of controversies
        -        Carbon footprint aligned to decarbonisation
        -        IFP impact assessment

IFP Investment Management applies the same rigid sustainability assessment across all asset classes of its sustainable products. To learn more about our approach and to also comply with the Regulation EU 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector of 27 November 2019, please visit some of our policies:

        -        IFPIM sustainability risks impact policy
        -        IFPIM adverse sustainability Impact and exclusion policy

> Sustainability Risks Policy
> Principal Adverse Impact and Exclusion Policy
> Sustainable investment objective - Pre-contractual disclosure for IFP Global Age Fund
> Sustainable investment objective - Pre-contractual disclosure for IFP Global Environment Fund
> Sustainable investment objective - Pre-contractual disclosure for IFP Global Emerging Markets    Bonds Fund