IFP GLOBAL ENVIRONMENT FUND
Gelanceerd in mei 2009
UCITS V Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht,
Milieukwesties zorgen voor veel uitdagingen en kansen en veel bedrijven zullen hiervan profiteren terwijl ze aan deze trend deelnemen en een rol spelen bij het helpen oplossen van deze problemen. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, schaarste van hulpbronnen, energie-efficiëntie, kwaliteit van leven, ontwikkeling van de infrastructuur om aan de vraag te voldoen, en andere uitdagingen moeten worden aangepakt. De groei van de vraag en activiteiten in verband met milieuaspecten is aanzienlijk en schept veel investeringsmogelijkheden.

IFP Global Environment biedt een unieke, flexibele assetallocatie (tot 60% obligaties en tot 40% aandelen) door de bedrijven te identificeren die dit universum betreden en begrijpt de uitdagingen en de verantwoordelijkheid, terwijl oplossingen voor een betere wereld worden aangepakt en gevonden.

IFP Global Environment is een volledig duurzaam fonds.

Er zijn 4 klassen beschikbaar (EUR, USD, CHF, EUR I), dagelijkse NAV

IFP-fondsen zijn uitsluitend Luxemburgse ICBE's die alleen gelden die ook zijn goedgekeurd voor openbare distributie in Luxemburg en België. (www.fundinfo.com)
PRESTATIE
ANDERE FONDSEN
Global
Sustainable Bonds Fund
Een puur Fonds voor opkomende markten obligaties dor middel van duurzame investeringen

Winnaar van de
Ethical Finance Awards 2023
Wealth & Finance

Winnaar van de
Fund Awards 2022
Wealth & Finance

Pionier op het
Gebied vaon Duurzaamheid
Januari 2022
Mondo Investor
.
KOM MEER TE WETEN
IFP Global
Age Fund
Een aandelenfonds dat investeert in de megatrend van wereldwijde veroudering door middel van duurzame investeringen

Winnaar van de
Ethical Finance Awards 2023
Wealth & Finance

Winnaar van de
Fund Awards 2022
Wealth & Finance

Pionier op het
Gebied vaon Duurzaamheid
Januari 2022
Mondo Investor
KOM MEER TE WETEN